Sedan 1985 har jag arbetat som professionel grillmästare, att grilla Läs mer