Som IT-konsult idag kan man jobba på flera olika sätt. De flesta jobbar som anställda på något konsultbolag. Vilket kanske inte är så konstigt. Så har ju marknaden sett ut ett tag nu.

Men en trend som man ser just nu är att allt fler väljer att jobba som egna konsulter . Anledningen till detta beror på flera faktorer, men en viktig faktor är att marknaden för konsultmäklare har växt sig allt starkare. Idag har de flesta storbolag kontrakt med någon av marknadens ledande aktörer när det gäller konsultförmedling. Dessa bolag har idag förenklat administrationen för både köpare och säljare, vilket har förändrat spelplanen en hel del när det gäller marknaden för konsultuppdrag.

En annan anledning till att fler kör eget är såklart att man får en större del av konsultarvodet. Vilket inte är helt fel när många konsultuppdrag idag ger så bra betalt. Många IT-konsulter fördubblar sin lön jämfört med att vara anställd. Dessutom ger det större möjligheter till att anpassa sin arbetssituation.

Nackdelen är såklart att man inte har samma trygghet som att vara anställd. Så det finns flera saker man bör kolla innan man gör sitt val . Som egen konsult kan det t.ex. bli svårare att få större banklån. Man får ingen ersättning vid längre sjukfrånvaro. Tjänstepension är en annan del som man kan glömma bort. Som anställd har man ofta även fler säljare som jobbar heltid med att hitta uppdrag till en . Detta jobba ska man inte heller underskatta.

Så vilket sätt som passar just dig beror helt vilka risker du är villig att ta samt hur du ser på den närmaste utvecklingen av marknaden. För de som inte riktigt vågar ta steget ut i ensamheten så har flera konsultbolag även möjligheten att erbjuda helt provisionsbaserade löner. Vilket innebär att man balanserar riskerna något. Dessutom så slipper man all administration som det innebär att driva eget företag.

 Konsultuppdrag

Hur ser då framtidens konsultmarknad ut?

I min kristallkula så ser framtiden ljus ut för konsultbranschen som helhet. Allt fler företag inser att de måste anpassa personalstyrkan efter konjunkturen på marknaden. Detta ställer såklart även krav på framtidens konsulter. De flesta jobb tar inte 40 timmar i veckan att utföra, så jag tror att allt fler företag kommer vilja ha konsulter på deltid istället. Samtidigt som de är villiga att betala lite extra för detta. Detta innebär högre timpriser men färre antal timmar för framtidens konsult.

En annan sak som jag ser är att konkurrensen kommer bli tuffare. Inte bara ur ett internationellt perspektiv utan även lokalt. Så här gäller det att ha ett riktigt vass CV med flera aktuella certifikat och referensuppdrag . Så för att lyckas gäller det att anpassa sig till framtidens konsultuppdrag.