Enligt analysföretaget Radar är det totala värdet på den svenska konsultmarknaden 2017 beräknat att bli 55 miljarder kronor. Mellan åren 2014-2016 ökade marknadens konsultmäklare omsättningen med 67%. Under samma period ökade den genomsnittliga omsättningen för marknadens konsultbolag med 5,2%. Vilket tydligt visar vilka skillnader som finns på marknaden för konsultjobb.

 

Att konsultbranschen idag styrs av marknadens konsultmäklare är på både gott och ont. Fördelen är att mindre bolag eller enmansföretagare nu har stora möjligheter att få uppdrag hos stora internationella bolag, vilket var ovanligt förr. Nackdelen är att priskriget mellan mäklarna för att vinna kundernas ramavtal påverkar marginalerna på konsulternas jobb negativt. Det enda konsulterna kan göra då är helt enkelt att bojkotta alla konsultjobb som är för lågt prissatta. För att på så sätt pressa fram en prishöjning. Tyvärr förstår inte alla konsulter detta och faller tillslut för trycket. Trotts att det innebär sänkta marknadspriser och på sikt även sänkta löner.

 

Om fler konsulter skulle vägra ta konsultjobb med allt för pressade priser så skulle mäklarna tvingas välja ta in underkvalificerade konsulter istället, vilket i sin tur leder till missnöjda kunder.

 

De pressade priserna får även konsekvenser för konsultmäklarna ekonomiskt eftersom att de har en provisionsbaserad ersättningsmodell. Lägre timpriser ger lägre intäkter även för dem. Detta innebär att nuvarande trend inte kommer hålla i längden. Frågan är när konsultbranschen vågar säga stopp.

Ett vanligt misstag som mäklarna också ofta gör är att blanda ihop resurskonsulter med kompetenskonsulter, vilket får förödande konsekvenser på marknadens hela prisbild.

 

Nyckeln till att ändra denna trend är för mäklarna att förklara för sina kunder att de får det de betalar för. Allt handlar inte om priset, även fast det verkar så under upphandlingen för ramavtalen. Konsulters erfarenhet och kompetens är helt enkelt en investering som skapar mervärde för alla kunder.

 

Allt fler tunga experter inom IT väljer idag att köra konsultande i egen regi eller via mindre bolag, istället för att vara anställd hos någon av de större aktörerna som tidigare. Detta leder till att de större kunderna tvingas gå via någon av branschens mäklare för att nå denna unika kompetens. En trend som kommer bli ännu tydligare närmaste åren framöver. Ett mervärde och en möjlighet som många mäklare idag missar helt.