Befolkning

Om du är född under decennierna omedelbart efter andra världskriget är sannolikt dina föräldrar som nu ser en ny värld där enorma framsteg har gjorts inom transport , hälsa , kommunikation och annan teknik. Vilket skulle skapa en bättre värld för oss alla. Men tyvärr har de flesta av dessa framsteg gjordes på bekostnad av naturen och dess resurser. Där har nämligen allt försämrats till det sämre.

 

Den mänskliga befolkningen har skjutit i höjden från cirka 2,5 miljarder (1950) till över 7 miljarder idag. Under exakt samma tidsperiod har världens population av djur rasat:

Lejon från 450.000 till omkring endast 20.000 djur.

Tigrar från 45.000 till 3.000.

Geparder från 50.000 till 12.000.

Elefanter från 1,3 miljoner (1989) till 600.000 idag.

o.s.v…

 

Allt detta har alltså hänt under enbart de 60 senaste åren. Frågan är hur det kommer se ut efter 100 år.

 

Om alla dagens människor på planeten skulle leva som Amerikaner skulle vi behöva fem planeter för att tillgodose människans behov av naturresurser enligt BBC. Eller tre planeter om vi levde som oss i Västeuropa. Men naturligtvis har vi bara en Jord att dela på och just nu lever vi på lånad tid, så vad ska vi göra åt det?

 

Om befolkningen på Jorden ökar i samma takt som den hittills har gjort så kommer vi ha 14 Miljarder människor på Jorden år 2050. Vilket i sin tur innebär att vi kommer behöva naturresurser från tio planeter som motsvarar jorden om alla dessa ska leva som dagens Amerikaner. Samtidigt som djuren kommer minska i samma takt. Detta är som ni förstår en tickande bomb för mänskligheten och på detta problem finns det bara en lösning. Vi måste bli färre människor på planeten Jorden.

Jordens befolkning

För att vi ska kunna leva i balans och harmoni med djur och natur så bör befolkningen på Jorden inte överskrida 1,5 Miljarder människor. Precis som i slutet av 1800-talet. Det är nämligen den folkmängd som Joden klarar av i ett långsiktigt perspektiv. Om vi skulle vara 1,5 Miljarder människor så skulle t.ex. fisken räcka till alla utan att fiskebalansen rubbas. Växthusutsläppen skulle inte påverka atmosfären på samma sätt. Sjukdomar skulle inte spridas lika snabbt. Djur och växter skulle få den yta att leva på som de behöver.

 

Första bilden visar hur vi kommer leva om vi inte ändrar denna utveckling nu.

Andra bilden visar var på jorden befolkningsökningen fram till 2050 kommer ske.