Måste ett hälsopreparat vara kemiskt för att vara funktionellt?

 

Vad är ett kemiskt preparat?
Ett kemiskt preparat har en kemisk formel som har sitt ursprung i naturen. En kemisk produkt är alltså en förenklad variant av något som redan finns naturligt i trädgården, skogen och vår miljö.

Inom naturvetenskap så innebär kemi en studie av olika materia och vilka förändringar som kan uppkomma genom de olika ämnenas sammansättningar, samt vilka egenskaper som kan uppträda om man isolerar olika beståndsdelar.

 

Man studerar specifika ämnen och kan isolera och studera de olika ämnenas egenskaper utan att ta någon hänsyn till det naturliga ämnets övriga beståndsdelar. Ett kemiskt preparat är en produkt som blivit framtagen från exempelvis en ört eller någon annan naturlig växt. Skillnaden mellan det kemiska preparatet och örten i sin helhet är att det kemiska preparatet är en produkt som har isolerade egenskaper från det naturliga ämnet, men saknar på så sätt flera egenskaper som den naturliga örten har.

 

Vilka fördelar kan ett naturpreparat ha i jämförelse med ett kemiskt preparat?

Inom traditionell kinesisk medicin (TCM) ligger fokus på att det bör finnas en harmoni och balans mellan kropp och själ, såväl som mellan kroppens alla funktioner och individens omvärld. Inom TCM finns en helhetssyn angående människans hälsa och man anser att en individs välmående påverkas av många olika faktorer. Denna helhetssyn avspeglas i de Naturpreparat som under tusentals år har använts inom asiatisk läkekonst och av människor framförallt i Öst.

 

I vissa medicinska fall kan ett kemiskt preparat vara en snabb lösning på ett problem men i många fall finns det alternativa och minst lika effektiva lösningar som också med stor fördel är helt naturliga utan en uppsjö av biverkningar.

Alla produkter från www.herbalviagra.se har sitt ursprung i naturens helhet och detta är den största skillnaden mellan HVP’s naturliga örtpreparat och andra kemiska preparat. HVP- produkter har fortfarande kvar örternas och växternas alla verksamma beståndsdelar och de påverkande egenskaperna är därför intakta. HVP- produkter är även naturligt framtagna utan syntetiska tillsatser.

 

Förväntningar på en HVP-produkt för män

Kraftfulla, effektiva, potenta och 100% naturligt växtbaserade kosttillskott framtagna för att kunna förbättra den sexuella prestandan. Utvecklad från högkvalitativa traditionella kinesiska örter för att hos män påverka och öka blodflödet till de genitala regionerna, vilket kan resultera i att uppnå den fulla potentialen i erektionen, och ge större, hårdare och längre erektioner. Nu finns det även en HVP-produkt för kvinnor och två nya produkter för män i en helt ny form.

 

Här kan Du läsa mer om HVP produkter:

http://www.herbalviagra.se