Att kopplingen mellan styrräntan och inflationen är minimal vet idag alla. Frågan som bör ställas är varför.

Vi har ju tidigare sett när Stefan Ingves löpande sänkte styrräntan för att försöka höja den då låga inflationen. Vi såg då att fem år med den förbjudna minusräntan inte hade någon som helst påverkan på inflationen. Därför är det nu lite förvånande att man på Riksbanken fortfarande tror att de kan reglera inflationen genom att ändra styrräntan. Eller är det en variant av kejsarens nya kläder vi ser på Riksbanken? Finns det verkligen ingen på Riksbanken som har ifrågasatt sättet vi beräknar vår inflation på? Svaret på frågan varför det har blivit såhär fel ligger nämligen just där.

Sättet vi idag beräknar inflation på har inget med inflation att göra. Det är snarare ett justerat konsumentprisindex som ibland kan råka ligga på samma nivå som den faktiska inflationen. Om man istället beräknade inflation på rätt sätt skulle man nämligen upptäcka att den ”faktiska inflationen” var högre under perioden av minsränta än idag (Feb 2023). Detta kan då förklara hur vi hamnat så fel i denna ekonomiska bergochdalbana. Är inflationssiffran fel kommer följaktligen Riksbanken dra räntespaken åt fel håll.

Felet som görs är att vi beräknar inflation efter pris istället för värde. Styrräntan kan nämligen reglera värdet på pengar, men inte priset på varor. Exempelvis: Alla utländska producenter kommer inte ändra priset på varan bara för att värdet på vår krona har justerats. De har andra faktorer att förhålla sig till. Med andra ord är det snarare pengamängden som styr värdet och där med den faktiska inflationen. Inte olika konsumentpriser.

Så vad tycker ni? Ska vi blund och fortsätta beräkna inflationen på fel sätt eller är det kanske dags att börja räkna rätt?

Riksbanken och inflationen 2023