Värmepump

Spara energi genom att serva din värmepump!

Har du en luftvärmepump som inte är servad på minst två år bör du snarast göra det. Man rekommenderar service av värmepumpen vart annat år. 

En luft/luftvärmpump hämtar värme från utomhusluften och sprider sen värmen via inomhusluften. Det säger sig självt att om luftpassagerna blockeras minskar effekten.

Mindre effekt från din värmepump?

Du kanske tycker att värmepumpen inte längre är lika effektiv. Du kanske märker att elräkningen har gått upp, eller så känner du av att det inte längre blir lika varmt. På ett par år kan värmepumpens effekt minska med 20-30 %. Detta kan bero på flera saker.

 Gasläckage är en orsak till minskad effekt. När värmepumpen är igång uppstår vibrationer som ibland orsakar läckage vid kopplingar eller lödningar. Ett gasläckage upptäcks vid en service då man läckagesöker systemet. Dels med läckagesökare dels med tryckmätare. (Manometer)

Dammbildning är en annan mer vanlig orsak till minskad effekt. Smuts och damm letar sig in i värmepumpen och det påverkar helt enkelt hur bra värmepumpen fungerar. All smuts fastnar inte i värmepumpens filter. En del smuts letar sig längre in i själva luftvärmepumpen. Det är svårt att rengöra på ett bra sätt, inne i värmepumpen, utan att skada viktiga komponenter. Detta åtgärdar man vid en service.

 

Vid en service utförs även mätning av tryck och temperatur vid både värme- och kyl-drift. Det ingår även ett funktionstest och okulärbesiktning i servicen. 

Om du vill veta mer om service av värmepumpar, boka ett servicebesök eller övriga frågor som gäller värmepumpar. Kontakta oss på

http://www.energikompaniet.se

eller tfn: 0735-313150

eller epost: info(a)energikompaniet.se