Hej,

 

Vi tipsar om en ny hemsida som handlar om en språklig tjänst till våra

invandrare:  www.idiom.nu  som ni gärna får länka vidare till.

 

Hemsidan ger en kontinuerlig presentation av Svenska idiom i

alfabetisk ordning.  Den refererar också till en artikel om ”Idiomen-

språkets muskler”  som ger en problematisering av idiomen och

de svårigheter våra vardagsuttryck i allmänhet utgör för våra invandrare.

– En ev. publicering av artikeln skulle kunna kasta nytt ljus över

ett sedan länge försummat språkområde

 

Med vänliga hälsningar

Folkuniversitetets förlag

Hans Luthman