Allt fler jobbar idag som egen-konsult och då är oftast den största utmaningen att hinna med att bearbeta och utveckla sitt kontaktnät. En lösning på detta problem är att gå med i någon av de olika konsultnätverken som nu finns. Ett konsultnätverk kan fungera på lite olika sätt. Oftast går man in med sitt egna bolag och blir då en underkonsult till nätverket. Andra nätverk anställer konsulter på provisionsbasis istället. På så sätt slipper konsulten allt det administrativa arbetet som det innebär att ha ett eget bolag. Konsultnätverk kan även bara användbart om man själv får förfrågningar eller hittar möjligheter till nya uppdrag. Då kan man hjälpa kunden genom att kolla med nätverket om någon där kan ta uppdraget istället. Samtidigt som man har möjlighet att tjäna lite extra.

 

På konsultnätverket Zelago är alla konsulter egenanställda. En anställningsform som ska motsvara att köra helt eget fast utan att behöva registrera något eget bolag. Alla anställda kör efter samma modell och hjälper varandra att hitta nya uppdrag. En bra konsultmodell för den som inte riktigt gillar att vara helt själv, men ändå ha friheten som att vara helt egen.

 

Skillnaden mellan ett konsultnätverk och klassiska konsultmäklare är oftast att mäklarna enbart levererar nya konsultuppdrag till sitt stora nätverk av underkonsulter. Konsultmäklare jobbar även enbart mot sina avtalade kunder medan konsultnätverk även tar uppdrag som underkonsult.

Konsultnätverket kan även erbjuda andra tjänster och olika gemensamma träffar för den sociala biten. Vad som passar bäst beror helt från person till person. Gillar man att jobba självständigt eller tycker man att arbetskollegor kan vara trevligt att ha. I båda fallen innebär tjänsterna en månadskostnad som den enskilde konsulten måste ta höjd för. Men alternativet är ju att klara sig helt på egen hand, vilket inte är så lätt på dagens konsultmarknad som allt mer styrs av olika ramavtal. Vill man som egen-konsult komma in på någon av dessa ramavtal så måste man gå in som underkonsult.

 

Antalet egen-konsulter kommer bli ännu fler i Sverige. I den amerikanska affärstidningen Forbes har det skrivits flera artiklar om denna trend på arbetsmarknaden och Sverige är ett av länderna som ligger i täten. Denna analys understryks av antalet konsultmäklare som nu finns på marknaden. Eftersom att denna trend kommer att hålla i sig ett tag så kommer stora klassiska konsultbolag få svårt att attrahera kompetens på den nya konsultmarknaden som nu växer fram. Spelplanen har ändrats vilket betyder att marknadens konsultnätverk har en ljus framtid framför sig.