Ett halkfritt golv är ett golv som klarar av smuts och spill av mat eller olja utan att det blir någon risk för halka. Golven används i rum där det finns en stor halkrisk. Exempel på detta är i livsmedelsbranschen, där man tillagar och hanterar mat.

Vid tillagning av mat så förekommer det lätt spill som kan leda till ett farligt golv. Det sprids även olja i luften som sedan lägger sig på marken och orsakar halka. Även sjukhus och andra vårdlokaler använder sig ofta av halkfria golv. Det kan till exempel handla om vård av äldre som lätt kan halka. Säkerhetsgolv brukar även vara impregnerade med ett specialämne som gör att bakterier och svamp inte kan få fäste på golvet. Detta är särskilt användbart på sjukhus där man vill minska smittspridning så mycket som möjligt.

Lokaler som har en väldigt hög trafik av människor bör också avväga att använda sig av stegsäkra golv. Om många människor sliter mycket på golven så slits ytan fort bort och golvet kan bli farligt att gå på. Ett bra säkerhetsgolv är behandlat med en säkerhetslösning där hela golvet är helt säkert att gå på, inte bara själva ytan. Så även om ytan tillslut slits ner så förblir ändå golvet säkert för halka, även om det förekommer smuts och vatten på golvet.

Hur ser ditt golv ut?

Det finns många olika saker som bestämmer hur säkert just ditt golv är att gå på. Kommer det in vatten i lokalen? Hanteras det mat? Kommer det in smuts och lera utifrån? Är det väldigt många som går på golvet? Finns det lutningar eller upphöjningar på golvet? Om du svarar ja på många av dessa frågor så bör du fundera på att skaffa ett halkfritt golv till ditt företag.

Halkfria golv från Altro

Altro har tillverkat stegsäkra golv i över 50 år och använder sig av en speciallösning med friktionskorn i golvet. Denna lösning gör att golvet inte slits ner lätt samt att det behåller sin stegsäkra funktion även när ytan är sliten. Golven innehåller ett ämne som heter Altrosan, detta ämne gör så att golvet motverkar bakterier och svamp. Golvet är därför populärt att använda bland annat i sjukhus där man vill minska smittspridning, och i livsmedelsbranschen där hygien är väldigt viktigt. Golvet är även impregnerat med ett specialämne som gör att det går lätt och snabbt att städa av. För en snabbstädning så räcker det att bara spola av golvet.

Du kan läsa mer här om Altros golv:

http://www.altro.se/Startsida.aspx