Denna artikel ger dig några tips om hur man kan bli rik eller ekonomiskt oberoende.

 

Detta är vår 8 steg i hur man kan bli rik och ekonomiskt oberoende.

 

1. Först av allt måste du lära dig att värdera din tid. Tid är det mest värdefulla man har tillgång till. Så använd den med försiktighet. D.v.s. lägg din dyrbara tid på rätt saker. Det är bättre att jobba effektivt än många långa timmar. För att gå in djupare i detta ämne rekommenderar jag dig att läsa boken 4 timmars arbetsvecka av författaren Timothy Ferriss.

2. Köp inte saker på avbetalning som kommer att minska i värde. Vilket innebär att SMS lån är totalt förbjudet.

3. Börja med en livsstil som gör att du kan spara undan minst 10 % av din inkomst. Mer är såklart ännu bättre. Sedan kan kan man inte få allt, utan man måste försaka vissa saker för att lyckas. För att få pengar över till investeringar får man hoppa över saker som löpande drar kostnader från din budget, som båtar, husvagnar, lyxbilar… Tänk också på att ditt procentuella sparande bör utökas snabbare än dina utgifter. På så sätt får du en accelererande vinst när dina inkomster framöver ökar. Människan har nämligen en inbyggd förmåga att istället anpassa magen efter matsäcken.

4. Spara tillräckligt med pengar för att få bättre villkor hos banken när du lånar pengar till ett hus eller en lägenhet. Planera tidigt för att använda investeringens värdeökning att återbetala lånen. Men gör absolut inte denna investering för stor. Har goda marginaler och expandera istället över tid.

5. Börja med att investera dina besparingar i passiva inkomster. Fortsätt att spara regelbundet och se till att få effekten ränta på räntan. Vill du lära dig mer om detta ämne rekommenderar jag dig att läsa boken  Warren Buffett världens rikaste person av författaren Per H Börjesson.

6. Ha absolut inte brottom. Snabba klipp är alltid förknippat med större risker. Vilket kan äventyra dina möjligheter att lyckas eller i värsta fall  hela din framtid.

7. Om man gör det man tycker om att göra så gör man det oftast bra. Tänk även på att man inte behöver alltid uppfinna något för att starta ett företag. Ofta räcker det bara med att man är lite bättre än andra.

8. En annan framgångsfaktor är helt enkelt att omge sig av andra framgångsrika personer. Eller snarare personer som gör dig mer framgångsrik. Ska du t.ex anställa någon för första gången. Välj inte den billigaste utan den bästa.

 

Hur får du passiva inkomster?  

Med passiva inkomster menas inkomster som löpande genereras till dig utan att du behöver ”jobba”.

 

Aktier

För att ge dig in i aktiemarknaden innebär både stora risker och stora möjligheter. I princip kan du förlora ditt investerade kapital om du köpt aktier i bolag som går i konkurs. Å andra sidan finns det ingen gräns för hur mycket en aktie kan gå upp. Du får också utdelning varje år då företaget kommer att distribuera årets resultat. Tillväxten i aktiemarknaden har en långsiktig legat runt 10% per år. Men detta är ingen garanti för att det går lika bra i framtiden.      För att minska risken i din portfölj, är det bra att fördela ditt kapital på 10-12 aktier i 5-6 olika branscher. På så sätt säkrar du dig mot att förlora hela ditt kapital på en viss aktie eller om luften går ur en hel bransch. Du bör också se till att sprida din investering över tid så att du inte köper hela andelen i en viss aktie då den nått en tillfällig topp. Aktier kan köpas via din bank, antingen genom personliga besök, telefon eller Internet.   Se till att få ränta på räntan genom att återinvestera ränteinkomster. Flera kända investerare har haft som taktik att enbart köpa aktier. Eftersom man annars får beskatta 30% av vinsten. Vilket innebär att en del av dit totala värde försvinner varje gång. Så genom att löpande återinvestera aktieutdelningarna samtidigt som aktiekurserna har ökat har man fått en otrolig värdeökning.

 

Fonder

Om du inte vill direkt ägda ett företag, investerar du i en fond. När du investerar i fonder köper du en andel i fondens samtliga tillgångar och därmed får du en riskspridning. Alla fonder förvaltas av såkallade fondförvaltare som ansvarar för hanteringen av fondens kapital och olika investeringar.   Tänk på att olika fonder investerar i olika finansiella instrument. Vissa fonder investerar i råvaror andra investerar kanske i räntebärande värdepapper. När du väljer fonder är det viktigt att notera vad fondförvaltarna tar ut i årlig avgift. Vilket är en procentsats av förvaltningskapitalet varje år. Denna kostnad är oftast för högt satt i jämförelse vad de presterar. Så själv väljer jag alltid fonder med lägst avgift. Helst bör bankernas fondavgift vara prestationsbaserad tycker jag. Men det är en annan historia.

 

Bankkonto

Ett vanligt sparkonto är det sätt som de flesta svenskar har sina passiva inkomster från. Vad som är viktigt att komma ihåg är att aktivt välja en bank och en redovisning lösning som passar dina behov. Vad många inte inser är att den vanliga bankkonto ger 0% ränta. Vilket innebär att dina besparingar i princip minskar för varje år. Eftersom inflationen är högre än bankräntan minskar den verkliga köpkraft varje krona för varje dag som går. Det finns dock möjlighet att öppna så kallade sparkonton som är upp till 2-5% ränta beroende på förhållanden. Dessa villkor innebär vanligtvis att du bara kan ta ut pengar några gånger per år, eller att du låser dina pengar i ett antal år. Gemensamt för båda dessa lösningar är att du måste betala en avgift varje gång du tar ut pengar utöver den överenskomna gränsen.

 

Reklam  

Genom att låta olika företag placera reklam på din bil kan du få en regelbunden inkomst. Vissa företag erbjuder till exempel sina kunder upp till 5000 per månad under 24 månader beroende på bilen, körvanor och plats. Det enda du behöver göra är att registrera sig på deras hemsida, ladda upp en bild på sin bil och svara på några enkla frågor om körvanor.

 

Internet

På internet kan du få passiva inkomster från exempelvis musik, bilder eller Word mallar. Har du en välbesökt blogg så kan du få reklamintäkter. Som du ser är möjligheterna här är oändliga.

 

EGENSKAPER  

 

Inställning

Den stora skillnaden mellan rika och fattiga är att de rika ser till att få passiva inkomster. Man kan helt enkelt säga att de fattiga arbetar för pengar medan de rika låter pengarna arbeta för dem. Rika människor ser också pengar som något roligt och inspirerande, fattiga människor ser pengar som ett problem eller nödvändigt ont. Det gäller helt enkelt ändra ditt perspektiv så att du kan se pengar som något roligt.

Investeringsstrategier

Skillnaden mellan dem som lyckas på aktiemarknaden och de som misslyckas beror ofta att det saknas en tydlig strategi. Fattiga människor tar ofta sina ekonomiska beslut i besinning, de rika är alltid mycket noggranna med beräkningar och vägning av nackdelarna. Det är därför viktigt att du lär dig att räkna igenom och hitta bra investeringar på egen hand i stället för att gå på en instinkt eller vad andra säger.

 

Långsiktig

En viktig sak som skiljer rika från fattiga är att rika människor har en långsiktighet i sitt tänkande. Det innebär att fattiga människor köper först och betalar sedan till hög ränta, medan de rika investerar först och väntar sedan på vad avkastningen kommer att bli. Det gäller framför allt att lära av sina erfarenheter och att våga misslyckas.

 

Mål

Rika och fattiga skiljer sig också när det gäller deras mål. Medan de fattiga kämpar för att klara av dagen. Ängnar sig de rika åt att utarbeta storslagna visioner och mål med sina liv. De fattiga har ofta mycket blygsamma antaganden om hur deras liv kommer att utvecklas, förmögna privatpersoner planerar aktivt för att vad de vill uppnå i livet och se till att ha någon som hjälper dem att nå sin fulla potential. Så se till att börja tänka på vad du vill uppnå med ditt liv, skriv ner dina mål och kartlägga den hjälp du behöver.

Jag vet att detta låter lite drygt och överdrivet men tanken är att dessa tips ska ses som en väckarklocka.