Arbetare på byggplatser ses ofta använda sig av stegar. Att inte använda sig av rätt försiktighetsåtgärder kan faktiskt leda till dödsolyckor. Arbetare behöver klättra upp för stegar, vilket utsätter dem för risk för skador eller död. Kunskap om specifika säkerhetsregler och regleringar på jobbet kan hjälpa arbetare att bättra på chanserna att hålla sig säker.

 

Skadorna som kan komma av fall från stegar är:-

 

Huvudskador: – En kroppsdel som ofta skadas vid olyckor med stegar är huvudet. Huvudet är en av kroppens viktigaste kroppsdelar. Att falla är extremt farligt och än mer så om man inte vidtar rätt säkerhetsåtgärder. Hjärnskada är den största faran.

 

Fall från stege orsakar problem med blod i hjärnan. Hjärntrauma kan resultera i internt svällande. Hjärnan är det viktigaste, känsliga, och mest komplexa organet, och behöver därför extra skydd från fall från stegar. Traumatisk hjärnskada (TBI- Traumatic Brain Injury) orsakas av fall från stegar eller hårda smällar i huvudet. Intern blödning, blindhet, och så vidare är symptom från TBI. Huvudskador måste behandlas omedelbart.

 

Benbrott: – Brutna kroppsdelar är för det mesta resulterade ur fall från stegar. Brutna händer och ben är ofta resultat av fall från stegar. Skador i rygg- och nackbenen resulterar också från fall från stegar. Revbensbrott är också värda att oroas för.

 

Elstöt: – Stegen är oftast gjord av aluminium, som leder elektricitet. Den som använder en stege borde hålla sig borta från eller vara medveten om elektriska enheter omkring dem. Stöter från elektriska enheter kan visa sig farliga och leda till död, felande hjärtfunktion, et cetera.

 

Sensoriska organ: – Man riskerar även att skada näsa, ögon, öron, och att riva upp skinnet då man faller från en stege.

 

Interna skador : – bröst, lungor, blockeringar, svällningar i diverse interna organ i människokroppen.

 

Muskelsmärtor: – Smällen vid ett fall leder till att kroppens muskler får en smäll, vilket orsakar extrem smärta i de påverka områden. Ryggsmärta orsakas också ofta av fall.

 

Fall från en stege kan undvikas om man ser till att tänka efter rätt i förväg.

 

En kvalitativ fasadstege med ryggskydd som tillverkas av pionjärföretag som “HAILO” – minskar verkligen chanserna för alla typer av skada eller olycka. Det här företag erbjuder specialgjorda steger för flertalet användningsområden på arbetsplatser. De använder rätt teknologi då de bygger stegar.