Schaktstegar

Rastplattformer finns vanligtvis var tionde meter. Detta kan variera efter syftet och användningen.

Av diverse olika anledningar tar arbetare hjälp av denna rastplattform på schaktstegen.

Rastplattformer fungerar som en stadig hållplats när man arbetar. Plattformerna finns i olika material av själva schaktstegen, med specificerade mått som beslutats av arbetsdepartementet. Exempel på materialen är aluminium och stål. Rastplattformer används för underhållsarbete och monteringsarbete.

Ergonomi kräver användningen av rastplattformer på schaktstegen. Rastplattformerna designas med golvutryme, djupspecificeringar, och ytor som ser till att ingen halkar och ramlar från stegen. Plattformarna finns i olika former beroende på syftet som stegen används till. Rastplattformar finns i färdigt utsträckta eller flexibla former.

 De typer av hopfällbara varianter som finns är:-

·         Hopfällbar plattform i en del, sätts fast på pinnen,

·         Hopfällbar plattform i två delar, sätts fast på pinnen,

·         Hopfällbar plattform i en del, sätts fast på själva väggen

·         Plattform för bas och utsträckning- att användas som nödutgång, som anslutare mellan två stegar etc

Rastplattformer är obligatoriska för höjder över 10m för att assistera arbetaren. Höjda arbetsplattformer behöver användas försiktigt och med alla säkerhetsåtgärder. Hur tung vikt plattformen kan bära är någonting att tänka på när rastplattformer används. Om maxvikten överstigs kan det vara farligt både för livet och för egendom. Plattformar borde ofta undersökas visuellt efter skador eller felaktigheter. Varje plattform designas efter användningssyftet. Var och hur den ska användas avgör också i designen av rastplattformen.

Rastplattformens struktur görs enligt bestämda specificeringar och dess omgivning.

Generellt fungerar rastplattformen som en rastplats när man klättrar upp högre höjder. En säker struktur ser till att den placeras korrekt på schaktstegarnas plattformer. För ytterligare bekvämlighet har dessa rastplattformer dessutom tag över sig.

Syftet med att ha rastplattformar till schaktstegar är att göra det möjligt att stanna till, vänta, och arbeta säkert.